Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: 
MEDIAnkka
Osotie: Karkkulantie 11 b 10, 76850 Naarajärvi
Puhelin: 0456095581
y-tunnus: 1954957-0
verkkotunnus: https://vankka.net ja kaikki sen alidomainit

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: 
Jaakko Rosengren, tietosuoja(ä.t.)vankka.net, 045 609 5581

3. Tietosuojavastaava: 
Jaakko Rosengren, tietosuoja(ä.t.)vankka.net, 045 609 5581

4. Rekisterin käyttötarkoitus: 
Kotisivujen lomakkeilla kerätään tietoja, jotka lomakkeen täyttäjä haluaa antaa yritykselle. Muita tietoja ei kerätä. Tiedot myös poistetaan sitä mukaa, kun tietoja ei enää tarvita eli lomakkeen yhteydenottoon on reagoitu. Evästeisiin liittyvä tietojen keräys tarkemmin evästekäytänteet-sivulta.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 
Yhteydenottolomake: Nimi, sähköposti, puhelinnumero ja vastaaminen ReCaptcha-kysymykseen ovat pakollisia tietoja yhteydenoton varmistamiseksi. Perusteena ko. tiedoille on vapaaehtoisuus. Mikäli ko. tietoja ei anneta, lomakkeen lähettäminen ei onnistu. Muut lomakkeen tiedot eivät ole pakollisia, mutta ilman niitä yhteydenotto jää vajavaiseksi. Perusteena ko. tiedoilla on myös vapaaehtoisuus ja mahdollisuus asiakassuhteeseen.
Asiakaskysely: Pakollisia tietoja lomakkeen lähettämiseksi on vain ReCaptcha-kysymykseen vastaaminen. Muut kohdat ovat vastaajalle vapaaehtoisia, eli perusteena vapaaehtoisuus. Mikäli tietoja ei luovuta, se ei aiheuta kuin korkeintaan tilanteen, jossa asiakaskyselyn tuloksia ei voida hyödyntää (eli vastaaja ei ole vastannut kysymyksiin).

6. Rekisterin tietosisältö: 
Lomakkeilla kerätään seuraavia tietoja: Nimi, sähköposti, puhelinnumero ja tiedot, joita lomakkeen täyttäjä antaa.

7. Tietojen säilytysaika: 
Tietoja säilytetään yhteydenottoon tai asian ratkaisemiseen asti. Asian ratkaisun jälkeen tiedot joko poistetaan tai siirretään asiakasrekisteriin.

Asiakaskyselylomakkeen kyselyosan tiedot (anonyymit tiedot) säilytetään pysyvästi. Henkilötiedot poistetaan samalla, kun kyselyosan vastaukset siirretään kyselyjen seurantaan. Tietoja ei ole mahdollista yhdistää henkilöön käsittelyn jälkeen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: 
Lomakkeen täyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
Tietoja ei luovuteta muualle yrityksen toimesta.
Google Recatchpaan liittyvät tiedot erikseen sivun lopusta oman otsikon alta.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: 
yrityksen sivuilla ei ole yrityksen omia evästeitä käytössä. Muiden palvelujen asettamat evästeet tarkemmin evästekäytännöt sivulta.

11. Rekisterin suojaus: 
Lomakkeilla annetut tiedot on suojattu salasanakirjautumisen taakse (wordpress). Lomakkeet lähetetään https-protokollan kautta suojatulta sivulta.

Lomakkeet lähetetään sähköpostilaatikkoon, joka on erillisen salasanakirjautumisen takana.

12. Automaattinen päätöksenteko: 
Ei automaattista päätöksentekoa

13. Rekisteröidyn oikeudet: Niitä, joiden tietoja rekisteriin kerätään, täytyy informoida seuraavista oikeuksista:

Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Mikäli haluat tarkistaa, poistaa tai korjata tietoja, ole yhteydessä yrittäjään.

Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Mikäli haluat rajoittaa tietojen käsittelyä, ole yhteydessä yrittäjään. Yrityksellä on joitain tietoja velvollisuus asiakassuhteen perusteella käsitellä.

Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Mikäli haluat peruuttaa suostumuksen, ole yhteydessä yritykseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yritys auttaa tarvittaessa valituksen tekemisessä. Ota yhteyttä yrittäjään.

Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Yritys ei käytä tietoja suoramarkkinointiin. Yrityksen suoramarkkinoidessa toimintaansa, käytämme julkisista lähteistä kerättyjä tietoja.

Google reCAPTCHA
Suojautuaksemme verkkolomakkeidemme väärinkäytöltä ja roskapostilta käytämme joidenkin tämän verkkosivuston lomakkeiden yhteydessä Google  reCAPTCHA-palvelua. Tämä palvelu tarkastaa manuaalisesti syötetyn tiedon ja estää siten, että automatisoidut ohjelmistot (nk. botit) suorittavat verkkosivustolla haittatoimintoja. Tämä palvelee intressivertailuun pohjautuvia määrääviä oikeutettuja etujamme  suojata verkkosivustomme väärinkäytöksiltä ja esittää sivustomme häiriöittä (GDPR, 6 art. 1 mom. 1 virke, kirj. f).

Google reCAPTCHA -palvelun tarjoaa Google Ireland Limited, joka on Irlannin lain mukaan rekisteröity ja toimiva yhtiö; kotipaikka Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (www.google.de). Mikäli tietoja siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä, on amerikkalainen yhtiö Google LLC sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen mukaisesti. Ajantasainen sertifikaatti on nähtävissä tästä. Tähän Yhdysvaltojen ja Euroopan komission väliseen sopimukseen pohjautuen viimeksi mainittu on todennut, että tietosuojasopimuksen nojalla sertifioitujen yritysten tietosuojan taso on asianmukainen. Tarkastuksessa Google reCAPTCHA käyttää verkkosivuun sidotun koodin, nk. JavaScriptin, avulla menetelmiä – esimerkiksi evästeitä – joilla voidaan analysoida, kuinka olet käyttänyt verkkosivustoa. Automaattisesti kerätyt tiedot siitä, kuinka olet käyttänyt tätä verkkosivustoa mukaan lukien IP-osoitteesi, siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Tämän ohella Google reCAPTCHA analysoi muitakin evästeitä, jotka Google-palvelut on tallentanut selaimeesi.
Henkilötietoja kulloisenkin lomakkeen syöttökentistä ei lueta eikä tallenneta. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä löydät osoitteesta www.google.com/policies/privacy/.

Voit estää JavaScriptin tai evästeen tuottamien ja WWW-sivuston käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta poistamalla JavaScriptin käytöstä tai kieltämällä evästeet selaimesi asetuksissa. Huomioithan, että tämä saattaa rajoittaa verkkotarjontamme toimivuutta sivustoa käyttäessäsi.